Po kliknutí na nadpis/logo se Vám zobrazí stránky ČIA s podrobnostmi k jednotlivým akreditacím

1045.1 – Zkušební laboratoř
Osvědčení č.: 491/2018 ze dne 17. 9. 2018 platné do 5. 5. 2022
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Zkoušení strojírenských, elektrických a stavebních výrobků, plynových, tlakových a vytápěcích zařízení, hasicích přístrojů, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, EMC, manipulační techniky, hraček, nábytku, sportovních potřeb, spotřebního zboží a měření emisí. 

2280 - Odštěpný závod 2 SZÚ s.p., kalibrační laboratoř
Osvědčení č.: 637/2017 ze dne 26. 10. 2017 platné do 26. 10. 2022
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Kalibrace měřidel v oboru délka, tlak a teplota

3007 - Certifikační orgán pro systémy managementu
Osvědčení o akreditaci č.: 489/2017 ze dne 15. 8. 2017 platné do 22. 7. 2019
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

Certifikace systémů jakosti a SM BOZP v oborech výrob a v nich aplikovaných procesů svařování, distribuce a služeb ve strojírenství, výrobě zdravotnických prostředků v oborech, které s nimi souvisejí a ve vybraných službách

3040 - Certifikační orgán certifikující produkty
Osvědčení č.: 696/2018 ze dne 20. 12. 2018 platné do 13. 5. 2021
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných, plynových zařízení, stavebních výrobků, zdravotnických prostředků, hraček, osobních ochranných prostředků, potřeb pro dílnu, kancelář, sport a domácnost.

3088 - TI - Technická inspekce, Certifikační orgán pro certifikaci osob
Osvědčení č.: 95/2019 ze dne 28. 2. 2019 platné do 28. 2. 2024
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Certifikace osob v oboru vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových technických zařízení, svařování, manipulačních vozíků, montáže šroubových spojů a prevence rizik v BOZP vymezené přílohou tohoto osvědčení.

4008 - TI - technická inspekce
Osvědčení o akreditaci č.: 653/2017 ze dne 7. 11. 2017 platné do 7. 11. 2022
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a jaderně energetických zařízení, technologických celků, prostředků lidové zábavy, zařízení pro dopravu osob, zařízení,výrobků, procesů a specifikovaných činností vymezených přílohou tohoto osvědčení.