1. Žádost o certifikaci systému managementu  - vyplňuje klient současně s dotazníkem B

2. Dotazník "B" – pro žadatele o certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016

3. Informace o procesu certifikace
pro zájemce a žadatele o certifikaci systému managementu kvality

4. Prohlášení vedení COSM k nestrannosti

 

Seznam certifikovaných dodavatelů je k dispozici u zástupce vedoucího COSM.