Ing. Radka Patloková
Zástupce vedoucího COP

e-mail: tel.: mobil:

radka.patlokova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685

 

Prohlášení vedení certifikačního orgánu:

Certifikační orgán pro certifikaci osob SZÚ, s.p. chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností, řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností.

Na základě své akreditace, udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC17024:2013,
Vám nabízíme následující ověřování odborné způsobilosti osob pro činnosti:

Pořadové číslo Název/kategorie osob Certifikační schéma Specifikace požadavků
1 Kontrolní technik motorových manipulačních  vozíků CS MV – 04:2015 CS MV – 04:2015
2 Odborný znalec bezpečnosti práce a revence  rizik - Instruktor obsluhy motorových  (manipulačních) vozíků IOMV, vydání 2 IOMV,
vydání 2: 2018
3 Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence  rizik - Zkušební komisař obsluh motorových  (manipulačních) vozíků ZKOMV, vydání 2 ZKOMV,
vydání 2:2018
4 Mechanik šroubových spojů MŠŠ, vydání 2
(založeno na ČSN EN 1591-4:2014)
MŠŠ,
vydání 2: 2019
5 Odpovědný technik šroubových spojů OTŠS, vydání 2
(založeno na ČSN EN 1591-4:2014)
OTŠS,
vydání 2: 2019