Ing. Alois Randýsek  
vedoucí odboru certifikace
systémů managementu

e-mail: tel.: mobil:

randysek@szutest.cz
+420 541 120 107
+420 602 584 954

Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3007 Strojírenského zkušebního ústavu, s.p.  (COSM), je akreditován dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016  Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., který signatářem Multilaterální dohody EA (European  Cooperation  for  Accreditation). Rozsah certifikace, kterou poskytuje COSM klientům je uveden na těchto stránkách i na stránkách www.cai.cz.

Certifikační orgán pracuje samostatně nebo v rámci sdružení certifikačních orgánů CQS z.s. Praha.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.,  je jedním zakládajících členů CQS, který je právoplatným  členem v IQNet (Mezinárodní síť certifikačních orgánů pro systémy jakosti).

Prostřednictvím SZÚ  můžete tedy získat certifikát, který je uznáván ve více než 35 zemích celého světa. Vzájemné uznávání certifikátů pro systémy managementu vydávaných členy sítě IQNET a podpora systémů managementu je nespornou výhodou.

Auditoři Certifikačního orgánu jsou držiteli osobních certifikátů, mají dlouholetou praxi v prověřování systémů managementu v podnicích s českou i zahraniční majetkovou účastí. Všichni naši auditoři jsou zároveň plnohodnotnými vedoucími auditory CQS z.s..


Související dokumenty najdete v sekci  [KE STAŽENÍ -  CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU]

Podívejte se, jak by měl vypadat kvalitní certifikát a jaké jsou náležitosti procesu certifikace systému managementu.

 

 

 


ČSN EN ISO 9001:2016


Systém managementu kvality


ČSN EN ISO 3834-2:2006


Certifikace systému managementu kvality v procesech svařování


ČSN OHSAS 18001:2008


navazující svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001


ČSN EN ISO 14001:2005


Systémy environmentálního managementu


ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016


Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti