Ing. Aleš Onderek
vedoucí odboru
Certifikace výrobků
Brno

e-mail:
 tel.:
mobil:

onderek@szutest.cz
+420 541 120 507
+420 602 566 188
 

Ivana Moravcová
zástupce vedoucího
odboru Certifikace výrobků
a Manažer kvality

e-mail:
tel.:
mobil:

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546


Hlavní přidanou hodnotou, kterou Vám SZÚ nabízí při certifikaci výrobků je komplexnost služeb. Veškeré činnosti spojené s certifikací pro Vás zajistíme sami, což výrazně snižuje čas k úspěšnému ukončení certifikace i náklady na certifikaci vynaložené.
SZÚ je oprávněn k udělování různých certifikačních značek, jako je například značka DVGW určená zejména pro německý trh, UIAA pro horolezecké potřeby, značky pro ukrajinský trh a ruský trh, značka Česká kvalita určená zejména pro český trh a naše vlastní značka Certifikovaný výrobek, informující konečného zákazníka, že daný výrobek byl vyzkoušený a certifikovaný důvěryhodným a silným certifikačním orgánem s širokou mezinárodní působností.

 

   

 Popis   Nařízení Evropského parlamentu a Rady
 stavební výrobky (CPR) Regulation (EU) No 305/2011
 spotřebiče plynných paliv (GAR) Regulation (EU) No 2016/426
 osobní ochranné prostředky (PPE) Regulation (EU) No 2016/425
Popis nařízení vlády směrnice EU
elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) 118/2016 Sb. (2014/35/EU)
elektromagnetická kompatibilita (EMC) 117/2016 Sb. (2014/30/EU)
účinnost teplovodních kotlů (BED) 25/2003 Sb. (92/42/EHS)
tlaková zařízení (PED) 219/2016 Sb. (2014/68/EU)
jednoduché tlakové nádoby (SPVD) 119/2016 Sb. (2014/29/EU)
strojní zařízení (MD) 176/2008 Sb. (2006/42/ES)
hračky (TOYS) 86/2011 Sb. (2009/48/ES)
výrobky z hlediska emisí hluku (NED) 9/2002 Sb. (2000/14/ES)
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí
378/2001 Sb. (89/655/EHS)
vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
vybrané výrobky 173/1997 Sb.
   

NANDO - PŘEHLED NOTIFIKACÍ - ZDE

OBJEDNÁVKA KE  STAŽENÍ ZDE