RNDr. Blanka Watson
vedoucí chemické laboratoře

e-mail: tel:

watson@szutest.cz
+420 541 120 441

Chemická laboratoř jako součást Zkušebny tepelných a ekologických zařízení Vám nabízí služby v oblasti rozboru paliv
a stanovování jejich základních vlastností.


Kompletní palivová analýza:
Biopaliva
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, vlhkost, mechanická odolnost, těžké kovy, prchavá hořlavina, hustota částic, sypná hmotnost
Fosilní paliva
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, vlhkost, prchavá hořlavina, hustota částic, sypná hmotnost
Plynná paliva
složení plynu do C5 , výhřevnost, spalné teplo, hustota, Wobbeho číslo
Kapalná paliva
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, voda, hustota
Tuhá alternativní paliva (TAP)
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, voda, hustota
Další činnosti:
Stanovení spalného tepla
Stanovení výhřevnosti
prvkový rozbor (C, H, N, S, O)
Stanovení obsahu celkového chloru
Stanovení obsahu popela
Stanovení obsahu vody
Stanovení prchavé hořlaviny
Stanovení mechanické odolnosti pelet
Stanovení hustoty
Stanovení bodu tuhnutí do - 50⁰C
Stanovení kinematické viskozity
Stanovení složení plynu do C5