a

Ing. Aleš Pleskot

e-mail:
tel:
mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

a

Ing. Jaromír Čermák, Ph.D.
vedoucí oborové skupiny
mechanických a tlakových zařízení
Brno


 

e-mail: tel: mobil:

 

cermak@szutest.cz
+420 541 120 824
+420 602 193 733

dětská hřiště

 

Rozsah služeb

 • komplexní posouzení Vašeho dětského hřiště dle platné legislativy
 • vydání certifikátu bezpečnosti společně s protokolem o posouzení
 • označení vašeho centra značkou „Certifikované dětské hřiště
 • a poskytnutí této značky pro vaše propagační materiály
 • odborné konzultace v oblasti bezpečnosti a legislativy

Průběh certifikace

 • nabídka, objednávka, smlouva
 • testování v místě instalace
  zhodnocení bezpečnosti herních prvků a dopadových ploch měřením a praktickou zkouškou
 • posouzení příslušné dokumentace a značení
  provozní řád, informace o použití a údržbě, ...
 • vyhotovení protokolu a certifikátu

Proč certifikovat

 • Tato povinnost vyplývá z Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., příloha č. 2
 • cílem je zajistit maximální bezpečnost uživatelů a předcházení možným rizikům
 • zajištění povinných dokumentů pro případné kontroly ČOI

Revize a kontroly dětských hřišť

 • provádíme povinné kontroly a revize provozovaných dětských hřišť vyplývající z Nařízení vlády č. 173/1997 Sb.