a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických
zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

a

Michal Bauer
vedoucí oborové skupiny 
elektrických zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

bauer@szutest.cz
+420 541 120 621
+420 606 628 340

LVD – elektrická bezpečnost

SZÚ, s.p. je vám připraven poskytnout široké spektrum činností. Nabízí své služby v oblasti působnosti zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, týkající se posuzování shody a navazujícího nařízení vlády  č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

NV č. 118/2016 Sb. zakládá shodu s požadavky přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU.

K provádění zkoušek elektrických zařízení je zkušebna akreditována Českým institutem pro akreditaci jako akreditovaná zkušební laboratoř 1045.1. Také nabízíme posouzení a zkoušky podle českých i zahraničních technických norem a předpisů.

Naší předností je, že provádíme zkoušky nejen v SZÚ, ale i u výrobců, respektive provozovatelů.

 

Co se zkouší:

Strojírenský zkušební ústav v oblasti LVD nabízí měření:

 • elektrická část výrobních strojů
 • elektrická část tepelných zařízení
 • elektrická část zařízení a prvků pro automatizaci
 • elektrické laboratorní, vědecké a optické přístroje
 • vybrané elektrospotřebiče pro domácnost a podobné použití
 • kancelářská technika a technika zpracování dat
 • zdravotnické prostředky, včetně elektrických přístrojů a zařízení
 • vibrační zkoušky
 • zkoušky ochranných zařízení proti přiblížení u strojů, s přímočarým pracovním pohybem,
 • zkoušky krytí IP elektrických zařízení,
 • elektrické svařovací zdroje,
 • výpočty úrovně integrity bezpečnosti SIL,
 • další elektrotechnická zařízení

Co se posuzuje:

 • základní zkoušky – unikající proudy, spojitost ochranného obvodu, kytí IP xx, ochrana před dotykem živých částí atd.
 • technická dokumentace (návod k obsluze a údržbě, elektrické schéma zapojení)

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • nedostatky v technické dokumentaci
 • přístupné živé části – nedostatečná izolace, krytí IP xx ...

 

Normy:

 • ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2.2007 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 60730-1 ed.3:2012 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 60950-1 ed.2:2006 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
 • a další