a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických
zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

Do rozsahu služeb zkušebny elektrických zařízení patří zkoušky elektrické bezpečnosti podle nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU), zkoušky elektromagnetické kompatibility – EMC podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU). Společně pak s mechanickou zkušebnou posuzujeme bezpečnost strojních zařízení podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (2006/42/ES) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a s tepelnou zkušebnou nařízení vlády č. 163/2002 Sb. na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Rovněž provádíme shodu s normami resp. dle předpisů výrobce a také posuzujeme shodu zdravotnických prostředků dle vybraných norem.

Mezi zajímavé služby patří předcertifikační zkoušky elektromagnetické kompatibility - EMC

Jsme také vybaveni pro zkoušky krytí elektrických přístrojů – IP kód - až do výše IP68 a zkoušky stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům – IK kód – do stupně IK10.

Výstupní dokumenty zkušebny elektrických zařízení Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. jsou díky akreditaci, notifikaci a autorizaci uznávány nejen v Evropě.

LVD - elektrická bezpečnost

EMC - Elektromagnetická kompatibilita

EMC - Předcertifikační zkoušky

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

rohs

Zkoušky krytí – IP kódy

Stupně ochrany proti vnějším mechanickým nárazům 
(IK kód)

svítidla

SIL - výpočty úrovně integrity bezpečnosti
PL - Bezpečnost strojních zařízení