Ing. Lubomír Burda
garant oboru

e-mail: tel.: mobil:

burda@szutest.cz
+420 541 120 615
+420 724 096 414

EMC - elektromagnetická kompatibilita

SZÚ, s.p. jako notifikovaná osoba Evropského společenství 1015, autorizovaná osoba 202 je vám připraven poskytnout široké spektrum činností. Nabízí své služby v oblasti působnosti zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, týkající se posuzování shody a navazujícího nařízení vlády 
č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

NV č. č. 117/2016 Sb. zakládá shodu s požadavky přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU.

K provádění zkoušek elektrických zařízení je zkušebna akreditována Českým institutem pro akreditaci jako akreditovaná zkušební laboratoř 1045.1. Také nabízíme posouzení a zkoušky podle českých i zahraničních technických norem a předpisů.

Naší předností je, že provádíme zkoušky nejen v SZÚ, ale i u výrobců, respektive provozovatelů.

 

Co se zkouší:

Strojírenský zkušební ústav v oblasti EMC nabízí měření:

 • elektrických částí výrobních strojů
 • elektrických částí tepelných zařízení
 • elektrických částí zařízení a prvků pro automatizaci
 • elektrických laboratorních, vědeckých a optických přístrojů
 • vybraných elektrospotřebičů pro domácnost a podobné použití
 • kancelářské techniky a techniky zpracování dat
 • zdravotnických prostředků, včetně elektrických přístrojů a zařízení
 • další elektrotechnických zařízení

Co se posuzuje::

 • Elektromagnetická interference ( EMI ) znamená rušivé působení zařízení na své okolí – může být po vedení nebo elektromagnetickým polem.
 • Elektromagnetická susceptibilita ( EMS ) znamená testování odolnosti neboli působení
 • vnějších vlivů na dané zařízení ( statický náboj, vf elektromagnetické pole, přepěťová vlna, magnetické pole apod.).

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • špatné propojení frekvenčních měničů s motory
 • nadměrné vyzařování regulátorů otáček a spínaných zdrojů

Normy:

 • ČSN EN 61000-6-1 ed.2:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
 • ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
 • ČSN EN 55014-1 ed.3:2007 - Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
 • ČSN EN 55014-2 ed.2:2015 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků
 • ČSN EN 61000-6-2 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
 • ČSN EN 61000-6-4 ed.2:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí
 • ČSN EN 55011 ed.3:2010 - Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření
 • ČSN EN 61326-1 ed. 2:2013 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 60601-1-2 ed.2:2008 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 60601-1-2 ed.3:2016 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 60730-1 ed.3:2012 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 55024 ed. 2:2011 Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření
 • a další