Informace o zpracování osobních údajů

Jaké údaje zpracováváme?
Zpracováváme údaje potřebné ke komunikaci s našimi zákazníky ohledně jednotlivých zakázek, tak abychom mohli poskytovat profesionální služby a splňovali zákonné požadavky. Jedná se například o údaje typu: titul, jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?
S Vašimi údaji budeme pracovat pouze po nezbytnou dobu, která je pro různé účely zpracování individuální a vychází ze spisového a skartačního řádu SZÚ. Pro informace o jednotlivých lhůtách se prosím obraťte na našeho gestora Bc. Jana Horáka. Po uplynutí této doby budou Vaše údaje zlikvidovány.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

-        Můžete požádat o informaci, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

-        Pokud jsou Vaše údaje nepřesné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění.

-        Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů

Na koho se mohu obrátit v případě, že chci v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit svá práva?
V případě dotazů, žádosti o vysvětlení, změnu nebo vymazání Vašich osobních údajů se prosím obracejte na našeho gestora pro ochranu osobních údajů:

Bc. Jan Horák
e-mail: horak@szutest.cz
tel.: +420 541 120 454
mobil.:  +420 723 783 580