a

Ing. Jiří Liška
zkušební technik, garant oboru
Brno

e-mail: tel: mobil:

liska@szutest.cz
+420 541 120 822
+420 724 186 236

HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasicí přístroje můžeme rozdělit na přenosné hasicí přístroje a pojízdné hasicí přístroje a dle druhu hasiva na práškové, vodní, halonové, CO2 a hasicí přístroje s čistým hasivem. Hasicí přístroje jsou určeny k hašení malých nebo vznikajících ohnisek požárů.

CO SE ZKOUŠÍ:

 • hasicí schopnost
 • doba činnosti, zbytkové hmotnosti, provozní teploty
 • jmenovité množství náplně
 • těsnost
 • odolnost proti korozi
 • síla uvolnění pojistky
 • ovládací síla ventilu
 • destrukce hadice
 • zkouška nádoby

 

CO SE POSUZUJE:

 • průvodní dokumentace (výkresy, typový štítek, postupy na provádění servisu, atd.)
 • návod k používání
 • značení (povinné údaje vyznačené na nádobě, štítku)

 

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • neuhašení požadované velikosti ohně
 • nedokonalé zalisování trysky v hadici

 

NORMY:

 • ČSN EN 3-7+A1 - Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
 • ČSN EN 3-8 – Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30bar
 • ČSN EN 3-9 – Přenosné hasicí přístroje – Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2
 • ČSN EN 1866-1 – Pojízdné hasicí přístroje – Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
 • ČSN EN 1866-2 – Pojízdné hasicí přístroje – Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1
 • ČSN EN 1866-3 – Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1

 

Galerie - hasicí přístroje