1898
Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře - Jablonec

1919
Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře - Brno

1950
Závod Kovotechna

1965
Strojírenský zkušební ústav, s.p.

1997
Autorizovaná osoba 202

2001
Notifikovaná osoba 1015

2005
SZUTEST Turecko

2006
akreditovaná laboratoř UIAA

2009
akreditovaná laboratoř DVGW

2012
SZU Korea
SZU Slovensko

2013
SZU Tchaj-wan
SZU Balkán
zkušební laboratoř EHPA

2014
SZU Maďarsko
SZU Rumunsko
uznaná laboratoř KCs a S-mark

2015
SZU Kolumbie
akreditovaná laboratoř MCS

2016
SZU Izrael
SZU Čína, SZU Šanghaj
SZU Írán
SZU Egypt
certifikační orgán KEYMARK
uznané technické zázemí CSA