Ing. Milan Šmarda
vedoucí kalibrační laboratoře
Brno

e-mail: tel.:
mobil:

smarda@szutest.cz
+420 541 120 431
+420 724 380 470

Aneta Koutová
vedoucí kalibrační laboratoře
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel.:
mobil:

koutova@szutest.cz
+420 483 348 221
+420 602 147 236 

SZÚ disponuje vlastní kalibrační laboratoří v oblasti délkových pracovních měřidel, tlakoměrů a teploměrů.
Délková pracovní měřidla (OZ Jablonec nad Nisou)
(posuvky, mikrometry, úchylkoměry, hladké kalibry, úhelníky, spároměrky, ocelová měřítka, svinovací metry)
Tlakoměrů (pracoviště Brno) v rozmezí od 0,2 kPa do 70 MPa
Teploměrů (pracoviště Brno) v rozmezí od 0 °C do 250 °C, respektive 1100 °C