Blanka Firstová
zkušební technik, garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

firstova@szutest.cz
+420 483 348 226
+420 602 276 941

a

Ing. Jiří Liška
zkušební technik
Brno

e-mail: tel: mobil:

 liska@szutest.cz
+420 541 120 822
+420 724 186 236

Klimatické a korozní zkoušky

KLIMATICKÉ ZKOUŠKY

Klimatické zkoušky (chlad, suché a vlhké teplo, změna teploty, vlhkost) podle EN 60068-2-x

Komora:

Objem zkušebního prostoru: 750 dm3 

teplotní zkoušky:

 • Maximální teplota: +180°C
 • Minimální teplota: -70°C

Klimatické zkoušky

 • Teplotní rozsah: +10°C ÷ 95°C
 •  Rozsah vlhkosti: 10 %r.v. ÷ 95%r.v.,

korozní zkoušky

KOMORA

Objem zkušebního prostoru: 1 100 dm3

Rozsah teplot při těchto zkouškách je 20°C až 70°C, dle zvolené zkoušky

Příklady postupů, dle kterých lze v komoře provádět zkoušky:

 • ASTM B117, CCT-1 (CCT-A)
 • Ford CETP:00.00-L-467, ISO 16701, GB/T 20853
 • Volkswagen PV 1210
 • Volvo VCS 1027,14; 1027,149; 423-0014

CO SE ZKOUŠÍ:

 • korozní odolnost v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného v korozní komoře Liebish a Weiss metodou NSS podle ČSN EN ISO 9227:2017 a požadavků zákazníků
 • korozní odolnost v kondenzační komoře
 • korozní odolnost při cyklických zkouškách (střídání prostředí během zkoušky)

 CO SE POSUZUJE:

 • vzhled a změny povrchových úprav na výrobcích během a po zkoušce
 • odolnost nátěrů po zkoušce v kondenzační komoře
 • přilnavost po zkoušce řezným nástrojem (s jedním ostřím, s více ostřími)
 • po ukončení zkoušky se vždy pořizuje fotodokumentace

NORMY:

 • ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou
 • ČSN EN ISO 6270-2 Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
 • ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
 • příslušné předpisy dle požadavků zákazníků

Příklady postupů, dle kterých lze v komoře provádět zkoušky:

 • ASTM B117, CCT-1 (CCT-A)
 • Ford CETP:00.00-L-467, ISO 16701, GB/T 20853
 • Volkswagen PV 1210