a

Ing. Jaromír Čermák, Ph.D.
vedoucí oborové skupiny
mechanických a tlakových zařízení
Brno


 

e-mail: tel: mobil:

 

cermak@szutest.cz
+420 541 120 824
+420 602 193 733

Bezpečnostní vlnovcové sestavy kovových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva

CO SE ZKOUŠÍ:

 • Těsnost
 • Konstrukční pevnost
 • Průtok
 • Elektrická vodivost
 • Pnutí
 • Stálost značení
 • Pracovní teplota (poškození a změna barvy opláštění)
 • Odolnost proti korozi a čisticím prostředkům v domácnosti
 • Reakce na oheň
 • Odolnosti proti vysoké teplotě
 • Ohebnost a odolnost proti kroucení
 • Odolnost proti nárazu, smáčknutí a penetraci
 • Odolnost tvarovek proti pádu, smáčknutí a kroucení

 

CO SE POSUZUJE:

 • Průvodní dokumentace (výkresy, materiálové listy jednotlivých komponent, svařovací a pájecí postupy, ploché těsnění, nebezpečné látky atd.)
 • Montážní návod
 • Prohlášení o vlastnostech
 • Značení (povinné údaje vyznačené na tvarovce a vlnovci hadice)

 

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • Prasknutí vlnovce
 • Nadměrné prodloužení vlnovce
 • Výskyt koroze a penetrace vlnovce
 • Nedostatečná průvodní dokumentace, montážní návod a prohlášení o vlastnostech

 

NORMY:

 • ČSN EN 14800 Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva
 • ČSN EN ISO 10380 Potrubí - Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic