Ing. Jiří Petr
garant oboru
Brno

e-mail: tel: mobil:

petr@szutest.cz
+420 541 120 830
+420 602 548 345

a

Ing. Zdeněk Dobeš
zkušební technik, garant oboru
Brno

e-mail: tel: mobil:

dobes@szutest.cz
+420 541 120 812
+420 724 907 183

Laboratorní digestoře

Laboratorní digestoř je velmi komplexní výrobek, na kterém se provádí široký rozsah náročných zkoušek. Veškeré zkoušky a ověření, které určují příslušné normy musí Vaše digestoř splňovat a většinu technických údajů je povinností výrobce uvádět v průvodní technické dokumentaci.

CO SE ZKOUŠÍ:

 • Zadržovací schopnost (účinnost) pomocí plynu SF6
 • Robustnost zadržovací schopnosti
 • Průtok
 • Kapacita výměny vzduchu
 • Tlaková ztráta digestoře
 • Zkoušky posuvného okna
 • Funkčnost a přesnost indikátoru průtoku vzduchu
 • Konstrukce a použité materiály
 • Intenzita osvětlení
 • Pevnost pracovní desky
 • Rozměry
 • Základní bezpečnost a účelnost provedení
 • Přívody médií a odpadní systém
 • Hlučnost
 • Elektroinstalace
 • Průvodní technická dokumentace

 

CO SE POSUZUJE:

 • Průvodní dokumentace (výkresy, materiálové listy jednotlivých komponent – bezpečnostní sklo,
  materiál pracovní desky, uzavírací armatury atd.)
 • Prohlášení o shodě
 • Značení (povinné údaje)

 

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • Výrobce nezná parametry jím vyráběných laboratorních digestoří
 • Průvodní technická dokumentace je neúplná

 

NORMY:

 • ČSN EN 14175-2 Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon
 • ČSN EN 14175-3 Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení
 • ČSN EN 14175-4 Digestoře - Část 4: Metody zkoušení (on site)