a

Lukáš Kostka
zkušební technik, garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

kostka@szutest.cz
+420 483 348 237
+420 724 314 633

lanová centra a lanové dráhy

 • Komplexní posouzení Vašeho lanového centra dle platné legislativy
 • Vydání certifikátu bezpečnosti společně s protokolem o posouzení
 • Označení vašeho centra značkou „Certifikované lanové centrum
  a poskytnutí této značky pro vaše propagační materiály
 • Odborné konzultace v oblasti bezpečnosti a legislativy

Průběh certifikace

 • nabídka, objednávka, smlouva
 • testování v místě instalace zhodnocení bezpečnosti herních prvků a dopadových ploch měřením a praktickou zkouškou
 • posouzení příslušné dokumentace a značení provozní řád, informace o použití a údržbě, ...
 • vyhotovení protokolu a certifikátu
 • možnost provádění ročních kontrol

Proč certifikovat

 • Tato povinnost vyplývá z Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., příloha č. 2
 • cílem je zajistit maximální bezpečnost uživatelů a předcházení možným rizikům
 • zajištění povinných dokumentů pro případné kontroly ČOI