Aneta Koutová

e-mail: tel.:
mobil:

koutova@szutest.cz
+420 483 348 221
+420 602 147 236 

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH SYSTÉMŮ A ÚSCHOVNÝCH OBJEKTŮ

 

Nabízíme služby v oblasti zkoušení, certifikace a expertiz mechanických zábranných systémů a úschovných objektů, zejména v průlomové odolnosti, životnosti, funkčnosti a bezpečnosti při jejich funkci podle českých a evropských norem.

Máme uzavřenou smlouvu s Národním bezpečnostním úřadem o zajištění činnosti pro vydávání posudku vlastností technického prostředku pro ochranu utajovaných skutečností.

 

Certifikace a dohledy (dozory) - regulovaná sféra

Podle nařízení vlády (NV) č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (výrobky určené pro použití na únikových cestách) – příloha č. 2, seznam výrobků č. 8, skupina 2:

 • stavební kování (ČSN 16 6011)
 • dveřní uzávěry (ČSN 16 6014)
 • kování pro otevírání a sklápění na výrobcích na únikových cestách (ČSN 16 6110)
 • stavební kování (ČSN EN 13126-8)
 • dveřní štíty, kliky a knoflíky (ČSN EN 1906)
 • dveřní zástrče (ČSN EN 12051)

 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) – výrobky určené pro použití na únikových cestách a značené značkou CE.

 • nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách (ČSN EN 179)
 • panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách (ČSN EN 1125)
 • zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání (ČSN EN 1154)
 • zařízení pro koordinované zavírání dveří (ČSN EN 1158)
 • jednoosé závěsy (ČSN EN 1935)
 • zámky a střelkové zámky (ČSN EN 12209)

 

 

Posuzování technických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností v rozsahu akreditace Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)

vydáváme posudky vlastností technického prostředku pro ochranu utajovaných informací podle ustanovení § 52 a § 46 odst. 15 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů na technické prostředky dle zákona č. 412/2005 Sb., §30 odst. 1, písmeno a).

 • bezpečnostní otvorové výplně (dveře, okna, mříže apod.)
 • cylindrické vložky mechanické
 • dveřní bezpečnostní kování – štíty, kliky, knoflíky, petlice
 • jednoosé závěsy
 • zámky a střelkové zámky a zapadací plechy
 • visací zámky
 • trezory se základní bezpečností
 • bezpečnostní úschovné objekty

 

 

Posouzení shody výrobků podle normativních dokumentů - nestanovené výrobky

Pokud na výrobek neexistuje ČSN, resp. jiná norma, lze na základě žádosti objednatele provést zkoušky podle požadavku a předpisu (podniková norma apod.) objednatele.

 • dveře s otočnými křídly (ČSN EN 947, ČSN EN 948, ČSN EN 949)
 • cylindrické vložky (ČSN EN 1303; ČSN 16 5190)
 • visací zámky (ČSN EN 12320)
 • trezory, sejfy (ČSN EN 1143-1, ČSN EN 1143-2, ČSN 91 6012, ČSN EN 14450)
 • kování dveřní nebo okenní, které není určeno pro únikové cesty (ČSN 16 6011, ČSN 16 6014)
 • bezpečnostní dveře, okna, mříže apod. (ČSN EN 1627)

 

Fotogalerie - Mechanické zábranné systémy a úschovné objekty