Ing. Jakub Dohnal
Vedoucí oborové skupiny
Stavební výrobky a zařízení
pro ústřední vytápění

e-mail: tel.: mobil:

jakub.dohnal@szutest.cz
+420 541 120 458
+420 727 902 870

Jsme akreditovanou zkušební laboratoří a ověřujeme výkonové parametry radiátorů, konvektorů a malé vzduchotechniky. Provádíme zkoušky těles o výkonech 200 – 3 500 W. Naše zkušební laboratoř využívá pro účely testování otopných těles dvě plně automatické zkušební místnosti, díky čemuž dokážeme velmi snadno a rychle reagovat na požadavky zákazníků. Zkušební místnosti patří mezi nejmodernější v Evropě a svojí konstrukcí a měřící technologií odpovídají přísným požadavkům na akreditovanou zkušební místnost.

Naše zkušebna otopných těles byla schválena mezi prestižní akreditované zkušební laboratoře DIN CERTCO (registrační číslo PL271). Naše protokoly o zkoušce tak lze využít pro získání této certifikační značky kvality. Označení ochrannými známkami DIN CERTCO dodá Vašemu produktu větší důvěryhodnost nejen na evropském, ale i na celosvětovém trhu.

Máme návaznost na referenční laboratoř HLK Stuttgart a jsme uvedeni na seznamu kalibrovaných Oznámených subjektů, které prošly kruhovou zkouškou (RRT) spadající do působnosti skupiny SG03-WG1. Splňujeme tedy veškeré požadavky následujících článku normy: EN 442-2:2014 Annex J, EN 442-2:2014 Annex I.

V současné době jsme schopni provádět akreditované zkoušky u většiny typů otopných těles, jako jsou klasické radiátory, podlahové konvektory, otopná tělesa s ventilátorem,
sálavé stropní panely, nástěnné konvektory či chladící trámce.

Technologie zkušebních místností je uzpůsobena pro měření otopných těles podle následujících norem:
EN 442, EN 16430, EN 14518, EN 15116 a EN 14037.

Zkušební komora dle EN 442

Norma platí pro měření tepelného výkonu otopných těles se samotížným prouděním vzduchu, která jsou umístěna na podlaze nebo nad ní.

 • desková, článková a trubková tělesa
 • ostatní tělesa bez ventilátoru

 Zkušební komora dle EN 16430, EN 14037, EN 14518, EN 15116

Norma platí pro měření tepelného a chladicího výkonu otopných těles s nuceným prouděním, která jsou umístěna v podlaze nebo nad ní. Zároveň se uplatňuje u podlahových konvektorů s přirozeným prouděním vzduchu, sálavých stropních panelů nebo chladících trámců.

 • otopná tělesa s ventilátory
 • podlahové konvektory samotížné nebo s ventilátory
 • otopná tělesa s větráním
 • sálavé stropní panely
 • chladící trámce
 • indukční jednotky

 

Portfolio našich služeb však zahrnuje i další doplňkové služby, které mají za cíl poskytnut našim zákazníkům komplexní balíček obsahující vše potřebné pro uvedení výrobku na Evropský trh.  Jedná se například o následující služby:

 • výpočet tepelného a chladicího výkonu při jednotlivých teplotních spádech
 • výpočet normativní charakteristické rovnice a charakteristické rovnice typové řady
 • dopočty tepelných výkonů (podklady pro katalogové hodnoty)
 • kontrola rozměrů testovaných výrobků
 • tlakové zkoušky (Těsnost, Odolnost proti přetlaku)
 • zkoušky trvanlivosti výrobku (Odolnost proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození menšími rázy)
 • zkoušky tlakové ztráty na vodě / vzduchu
 • posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) u otopných těles systémem 3 podle CPR
 • vyhotovení protokolů a osvědčení o měřených vzorcích
 • záznam z termokamery
 • měření elektrické bezpečnosti (LVD) a elektromagnetické kompatibility (EMC)
 • určování hladin akustického výkonu
 • konzultace v oblasti legislativy a norem

 

Kompetence:

 

Kromě testování výrobků se zaměřujeme i na posuzování vlastností stavebních výrobků.  Jsme Oznámeným subjektem 1015 (Notified Body 1015) a posuzujeme shodu dle evropské legislativy, k níž patří i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, která stanovuje harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Spoluprací se SZÚ tedy získáte kompletní služby, kde finálním produktem bude pro Vás certifikát a protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku (AVPC) podle systému 3, potvrzující kvalitu vašeho výrobku. Na základě těchto dokumentů můžete přímo vydávat své Prohlášení o vlastnostech (DoP).

 

Pokud Vás zajímá, jak postupujeme při objednávce Posuzování shody, tak zde uvádíme celý postup v jednotlivých krocích:

 1. Doručení konkrétní poptávky na naši emailovou adresu.
 2. Nejlépe osobní schůzka, na které prodiskutujeme výběr vzorků, cenovou nabídku a obchodní záležitosti. V případě potřeby je vše možno vyřídit pomocí emailové konverzace.
 3. Vyplnit Objednávku činností při posuzování shody (pošleme Vám ji předvyplněnou se všemi náležitostmi)
 4. Na základě objednávky sepíšeme smlouvu o posouzení vlastností výrobků. Tato smlouva musí být podepsána orgánem společnosti oprávněným jednat.
 5. Po podepsání smlouvy, uhrazení zálohové faktury a doručení vybraných vzorků a dokumentace potřebné k posuzování vlastností výrobků následuje zkoušení, hodnocení a přezkoumání.
 6. Výsledky hodnocení, které povedou k vydání certifikátu a protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku. V případě neshody je nutné s objednavatelem domluvit postup odstranění závady.
 7. Uhrazení konečné faktury a doručení všech závěrečných dokumentů na adresu objednavatele.

 

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, tak nás neváhejte kontaktovat a my s Vámi rádi prodiskutujeme všechny náležitosti týkající se testování a certifikace otopných těles.

Fotogalerie - otopná tělesa