Aneta Koutová
garant oboru

e-mail: tel.:

koutova@szutest.cz
+420 483 348 221

ZKOUŠKY SPOJOVACÍCH SOUČÁSTÍ

Využijte odborných služeb akreditované zkušební laboratoře pro mechanická zařízení v Jablonci nad Nisou, která mimo jiné nabízí služby posuzování a zkoušení kovových i dřevěných spojovacích součástí a stavebních výrobků (např. hřebíky, kolíky, šrouby, vruty, atd.).

CO SE ZKOUŠÍ:

 • zkoušky spojovacích součástí při teplotě okolí
 • zkoušky tvrdosti Brinell, Rockwell, Vickers
 • zkoušky tahem a tlakem
 • zkouška tahem, zjištění meze pevnosti Rm, meze kluzu ReH, ReL, Rp0,2, tažnosti A
 • zkouška pevnosti v krutu (šrouby do plechu, samovrtné šrouby)
 • mechanické zkoušky pro vruty do dřeva a pro šrouby do sádrokartonu

CO SE POSUZUJE:

 • Zkoušky tvrdosti: Hodnoty tvrdosti v jednotkách HB, HRC, HV
 • Zkouška tahem: Mez pevnosti Rm, Meze kluzu ReH, ReL, Rp0,2, Tažnost A
 • Univerzální zkouška tahem/tlakem: Hodnoty zatížení, tlaku, …
 • Zkouška pevnosti v krutu: hodnota, kdy dojte k překroucení šroubu s grafickým záznamem
 • Zkouška momentu na mezi kluzu, vytažení a protažení, torzní únosnost: pro vruty do dřeva
 • Zkouška momentu na mezi kluzu, vytažení a protažení, zašroubování do plechu ve stanoveném čase: pro vruty do sádrokartonu

 Podle jakých předpisů je možné provést posouzení:

 • CPR (Construction Products Regulation)
 • Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

NORMY (například):

 • ČSN EN ISO 6506-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella
 • ČSN EN ISO 6507-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse
 • ČSN EN ISO 6508-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella
 • ČSN EN ISO 898-1 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli
 • ČSN EN ISO 2702 Ocelové šrouby do plechu zakalené – Mechanické vlastnosti
 • ČSN EN ISO 10666:2000 Samovrtné šrouby se závitem do plechu – Mechanické a funkční vlastnosti
 • ČSN EN 14592 + A1: Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky
 • ČSN EN 14566 + A1: Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek

ZKOUŠKY KOROZNÍ ODOLNOSTI