a

Ing. Jaromír Čermák, Ph.D.
vedoucí oborové skupiny
mechanických a tlakových zařízení
Brno


 

e-mail: tel: mobil:

 

cermak@szutest.cz
+420 541 120 824
+420 602 193 733

a

Ing. Miloš Váňa
vedoucí oborové skupiny
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

vana@szutest.cz
+420 483 348 243
+420 724 205 531

a

Pavel Vasko
zkušební technik, garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

vasko@szutest.cz
+420 483 348 246
+420 727 889 034

Ing. Jiří Petr
garant oboru
Brno

e-mail: tel: mobil:

petr@szutest.cz
+420 541 120 830
+420 602 548 345

stavební výrobky označované CE

(požární hydranty, kovové hadice, kulové kohouty, septiky, ocelové výrobky, výrobky z korozivzdorné oceli, výrobky
z hliníkové slitiny, výrobky ze slitiny mědi, trubky, ocelové nádrže, kovové stavební díly, svařovací materiály, dřevěné konstrukce, dveřní uzávěry, zámky, ...)

 • požární hydranty
 • bezpečnostní vlnovcové kovové hadice pro plynná paliva
 • kulové a kuželové kohouty pro plynové instalace
 • septiky
 • výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí
 • oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví
 • ocelové odlitky pro stavebnictví
 • korozivzdorné oceli - tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví
 • svařované duté profily z oceli
 •  trubky
 • ocelové nádrže v instalacích v oblastech podřízených předpisům pro odolnost proti ohni, používané pro přepravu/distribuci/skladování paliva určeného pro dodávání do topných/chladících systémů budov
 • samonosné a celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady
 • hliník a slitiny hliníku – stavební výrobky pro stavby
 • konstrukční kovové části/profily: válcované za tepla, tvářené za studena nebo jinak vyrobené části/profily
 • měď a slitiny mědi - trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení
 • konstrukční kovové stavební díly - hotové kovové výrobky, jako jsou například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice, kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace. v ocelových a hliníkových konstrukcích
 • svařovací materiály (pro použití v konstrukcích kovových staveb)
 • dřevěné konstrukce - kolíkové spojovací prostředky, vruty, hřebíky, spony
 • sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje


Vybrané stavební výrobky určené pro trh v ČR

(armatury, ventily, vodovodní baterie, hadice, regulátory, tepelné pojistky, spojovací součásti, klempířské prvky, konstrukční
kovové díly, plechy, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, nádrže a zásobníky, kování, ...)

 • Armatury pro vodu a plyn, svěrné spojky, tvarovky
 • Fitinky, armatury, ventily, komponenty, rozdělovače pro ústřední vytápění
 • Vodovodní baterie pákové, ventilové, termostatické
 • Hadice pro vodu a plyn pryžové a kovové
 • Ocelové konstrukční profily a trubky
 • Elektromagnetické ventily
 • Pojistné ventily a pojistné sestavy
 • Regulátory tlaku plynu
 • Ventilační turbíny
 • Výrobky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
  (madla, sklopná sedátka do sprchových koutů,…)
 • Tepelné pojistky
 • Konstrukční spojovací součásti (šrouby, matice, podložky, nýty, čepy, svorníky, kolíky)
 • Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva (kolíky, vruty, svorníky, hřebíky)
 • Litinové trubky a tvarovky pro rozvody pitné vody
 • Klempířské prvky, římsové a okapové prvky, žlaby, háky, mechanické upevňovací prvky (sněhové zábrany…)
 • Konstrukční kovové průřezy/profily za tepla válcované, za studena tvarované
 • Konstrukční kovové stavební díly (hotové kovové výrobky, nosníky, sloupy, schodiště, piloty, štětovnice kolejnice)
 • Ploché a profilované plechy
 • Výrobky pro vnitřní a vnější kanalizační systémy, poklopy šachet, vtokové mříže, rošty
 • Vybavení a prvky čistírny odpadních vod (filtry,…)
 • Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení (kovová potrubí s kruhovým a čtyřhranným průřezem
 • Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky (objímky, závěsy, táhla…)
 • Nádrže a zásobníky pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě zásobníků pro plyny
 • Stavební kování
 • Dveřní uzávěry (např. vícebodové zámky)
 • Kování pro otevírání a sklápění na výrobcích na únikových cestách Stavební kování –dveřní štíty, kliky a knoflíky
 • Dveřní zástrče