aa

Ing. Lubor Slonek
ředitel inspekcí

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

SZU provádí odborné technické služby v procesu posuzování shody, jako třetí nezávislá strana, jak u nových, tak u provozovaných zařízení. Veškeré inspekční činnosti mohou být využity jak tuzemskými výrobci, tak dovozci nebo zahraničními výrobci, jejichž činnost je spojena s nutností prokazování shody při vstupu na český trh nebo při exportu do zemí Evropské unie.
Výsledkem provedené inspekční činnosti je vždy doklad ve formě inspekční zprávy o výsledku posouzení shody se specifikovanými požadavky na zajištění bezpečnosti technických zařízení. Při splnění všech požadavků může být vystaven Inspekční certifikát jako podklad pro vydání „ES Prohlášení o shodě“.
SZU jako akreditovaný inspekční orgán provádí posuzování shody a certifikaci v následujících oborech: 

Zdvihací zařízení, včetně výtahů

Tlaková a plynová zařízení

Přepravitelná tlaková zařízení


technologické celky


Včetně zařízení v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin


Prostředky lidové zábavy


Zařízení s pohyblivými stanovišti osob, včetně zařízení dětských hřišť 
související předpis: NV č. 173/1997 Sb.


jaderná zařízení


Speciálně navrhovaná vybraná zařízení

Elektrická zařízení

Další činnosti prováděné akreditovaným inspekčním orgánem