a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

Zkušebna tepelných a ekologických zařízení

V rámci oborů své notifikace a akreditace zkušebna ověřuje, měří a posuzuje všechny rozhodující technické parametry tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování.
Výstupem zkušebny může být protokol o zkoušce, protokol o zkoušce typu, osvědčení, certifikát, zpráva o dohledu systému řízení výroby.

Zkušebna je také Centrem technické pomoci pro oblast tepelných zařízení na plynná, kapalná a pevná paliva, provádí konzultační činnost, zkoušky podle českých i zahraničních norem a předpisů, ověřování systému řízení výroby.

Provádí zkoušení a posuzování shody v následujících oborech:

KOTLE NA TUHÁ (PEVNÁ) PALIVA

LOKÁLNÍ SPOTŘEBIČE NA TUHÁ PALIVA (kamna, krby, sporáky, ...)

Tepelná čerpadla

Otopná tělesa

Ohřev vody

Plynové spotřebiče

STAVEBNÍ VÝROBKY – ODPADNÍ VODA

Zapalovače

GRILY NA PEVNÁ PALIVA

Topení/chlazení - jiné zdroje tepla/chladu

Topení - pomocná zařízení pro vytápění

VZDUCHOTECHNIKA