Ing. Mario Jankola
Vedoucí oborové skupiny
tepelná čerpadla a chladicí zařízení

 

e-mail: tel: mobil:

mario.jankola@szutest.cz
+420 541 120 413
+420 739 036 837

Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D
Zástupce vedoucího oborové skupiny tepelná čerpadla
a chladicí zařízení

 

e-mail: tel: mobil:

kolbabek@szutest.cz
+420 541 120 451
+420 607 016 686

TEPELNÁ ČERPADLA

 

V oblasti testování a certifikace tepelných čerpadel nabízíme tyto služby:

 • testování výkonových parametrů či informativní zkoušky pro vývoj Vašeho zařízení
 • (sezónní topný faktor SCOP, topný faktor COP, provozní rozsah, bezpečnostní funkce)
 • testování a certifikace v rámci značek: Ecodesign, Ecolabel, EHPA Quality Label, MCS, Heat pump Keymark
  a NF (Eurovent Certita Certification, LCIE)
 • určování hladin akustického výkonu
 • měření elektrické bezpečnosti (LVD) a elektromagnetické kompatibility (EMC)
 • zkoušky tlakové odolnosti, těsnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce
 • kompletní balíčky služeb či vybrané zkoušky dle vašich požadavků
 • vyhotovení protokolů a osvědčení o měřených jednotkách
 • konzultace v oblasti legislativy a norem

 

Tepelná čerpadla (s ohřevem TV)

Typ čerpadla

Kapacita

DHW

vzduch-voda (*)

45 kW

2XL

voda-voda

110 kW

3XL

země-voda

90 kW

3XL

DX-voda

40 kW

3XL

 (*)Zkoušení v rozmezí teplot vzduchu -30 °C až 45 °C, při vlhkosti 35 až 95 %.
DHW - Domestic Hot Water (označení jednotek pro teplou užitkovou vodu)
DX - Direct Exchange (systém využívající „přímou výměnu“ tepelné energie země cirkulací chladiva skrz měděné potrubí)

 

Certifikační značky:

 

Naše zkušebny tepelných čerpadel disponují nejmodernějším vybavením a testování probíhá v plně automatickém režimu pod dohledem zkušebního technika.

Jsme akreditovanou zkušební laboratoří, která provádí zkoušky dle příslušných výrobkových norem a jako Notifikovaná osoba 1015 poskytujeme kompletní služby v oblasti tepelných čerpadel dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (Vybrané stavební výrobky) a Evropských směrnic.

Naše zkušebna je registrována a uznávána v rámci asociace EHPA (European Heat Pump Association). Jsme akreditovanou zkušební laboratoří a certifikačním orgánem v systému MCS (The Microgeneration Certification Scheme) a Heat pump KEYMARK. a uznanou akreditovanou zkušební laboratoří Eurovent Certita Certification a LCIE  (značka NF)Aktivně se účastníme společných meetingů asociace EHPA a Heat pump Keymark.

Naše zkušebna byla schválena mezi prestižní akreditované zkušební laboratoře DIN CERTCO (registrační číslo PL271). Naše protokoly o zkoušce tak lze využít pro získání této certifikační značky kvality. Označení ochrannými známkami DIN CERTCO dodá Vašemu produktu větší důvěryhodnost nejen na evropském, ale i na celosvětovém trhu.

 

 

Významná členství v oblasti tepelných čerpadel:

 

Provádíme testování v souladu s normami:

ČSN EN 14511, ČSN EN 14825, ČSN EN 255, ČSN EN 16147, ČSN EN 15879, 
ČSN EN 378, ČSN EN 12102, ČSN EN 9614, ČSN EN 60335, ČSN EN 61000,
ČSN EN 55014, atd.

Působíme v Technické normalizační komisi TNK112 (Chladicí technika).

.

Tepelná čerpadla - fotogalerie