Ing. Jiří Petr
garant oboru
Brno

e-mail: tel: mobil:

petr@szutest.cz
+420 541 120 830
+420 602 548 345

a

Ing. Pavel Petr
zkušební technik, garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

petrpa@szutest.cz
+420 483 348 282
+420 602 365 898

Tlaková zařízení a sestavy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 201468/EU týkající se tlakových zařízení:

 • Bezpečnostní a tlaková výstroj
 • Hasicí přístroje
 • Tlakové sestavy

CO SE ZKOUŠÍ:

 • Tlakové zkoušky – pevnost a těsnost tělesa, těsnost v sedle
 • Funkční zkoušky – ovládání, nastavení bezpečnostní výstroje

CO SE POSUZUJE:

 • Technická dokumentace
 • Použité materiály
 • Výrobní postupy (nerozebíratelné spoje, nedestruktivní zkoušky, identifikovatelnost, konečné posouzení)
 • Kvalifikace personálu
 • Návod k použití
 • Značení

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • Nevhodné výrobní postupy
 • Nevhodné materiály
 • Nekvalifikovaný personál
 • Identifikovatelnost materiálů

NORMY:

řada norem pro spotřebiče plynných paliv, např.:

 • ČSN EN 12516-1 Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
 • ČSN EN 12266-2 Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky
 • ČSN EN 12266-1 Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
 • ČSN EN 3-7 Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
 • ČSN EN 19 Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
 • a další výrobkové normy