Ing. Jiří Petr
garant oboru
Brno

e-mail: tel: mobil:

petr@szutest.cz
+420 541 120 830
+420 602 548 345

Vybavení spotřebičů plynných paliv

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES vztahující se ke spotřebičům plynných paliv:

 • Samočinné uzavírací ventily
 • Vícefunkční řídící přístroje
 • Regulátory a hlídače tlaku
 • Ručně ovládané armatury

CO SE ZKOUŠÍ:

 • Provozní vlastnosti
 • Požadavky na elektrická zařízení
 • Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

CO SE POSUZUJE:

 • Požadavky na konstrukci
 • Značení, návody k montáži a obsluze

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • Nevyhovující provozní vlastnosti
 • Nevyhovující materiály
 • Nedostatky v technické dokumentaci

NORMY:

řada norem pro spotřebiče plynných paliv, např.:

 • EN 13611:2007Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
 • ČSN EN 161 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
 • ČSN EN 126 Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv
 • ČSN EN 1106 Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv
 • ČSN EN 88-1 Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 500 mbar
 • ČSN EN 16129 Regulátory tlaku, samočinné přepínací ventily s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 100 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
 • ČSN EN 1854 Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv