a

Pavel Kratochvíl
inspektor zdvihacích zařízení

e-mail:
tel:
mobil:

pavel.kratochvil@szutest.cz
+420 541 120 358
+420 702 232 463

 

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ VÝTAHŮ

U zdvihacích zařízení a výtahů provádíme odborné technické služby v procesu posuzování shody z pozice třetí nezávislé strany jak u nových, tak u provozovaných zařízení. Jsme akreditovaným inspekčním orgánem č. 4008, autorizovanou osobou AO 202 a notifikovanou osobou / oznámeným subjektem NB 1015.

      

Posuzování shody dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb. (směrnice 2014/33/EU)
a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES):

 • výtahů, které jsou trvalou součástí staveb
 • bezpečnostních komponent výtahů
 • zdvihacích zařízení, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry

 

Posuzování shody dle ČSN EN 81-20:

 • posouzení pevnosti (šachetních dveří, klecových dveří, stěn klecí, stěn opláštění šachet)
 • posouzení dokumentace (konstrukční nebo výrobní; průvodní nebo provozní; projektové dokumentace stavby)

 

Další inspekční činnosti:

 • posouzení ocelových konstrukcí, které jsou součástí zdvihacích zařízení
 • posouzení výrobní, montážní nebo opravárenské činnosti
 • posouzení postupů při revizích a zkouškách prováděných při výrobě a montáži
 • posouzení zdvihadel a pojízdných zdvihadel
 • posouzení jeřábů
 • posouzení pohyblivých plošin pro dopravu nákladu
 • posouzení postupů při opravách
 • posouzení stavebních výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladů případně nákladů
 • posouzení regálových zakládačů včetně přídavných zařízení
 • posouzení příslušenství pro zdvihání - vázací prostředky a prostředky pro zavěšení

 

Inspekce na provozovaných zařízeních:

 • inspekční prohlídky výtahů, které jsou trvalou součástí staveb dle ČSN 27 4007
 • měření energetické náročnosti (spotřeby elektrické energie) výtahů dle ČSN EN ISO 25745 s vyhodnocením dle
 • VDI 4707:2009, včetně vystavení Certifikátu – Energetického osvědčení výtahu
 • prohlídky zdvihadel a pojízdných zdvihadel
 • prohlídky jeřábů
 • prohlídky stavebních výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladů případně nákladů
 • prohlídky regálových zakládačů včetně přídavných zařízení

 

Ostatní služby:

 • Certifikace systémů managementu dle ISO 9001
 • Certifikace LVD - Elektrická zařízení nízkého napětí dle nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (směrnice 2014/35/EU)
 • Certifikace EMC - Elektromagnetická kompatibilita dle nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (směrnice 2014/30/EU)
 • Technická inspekce - Elektrická zařízení dle nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (směrnice 2014/35/EU)
 • Technická inspekce - Technologické celky dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a č. 378/2001 Sb. (2006/42/ES, 95/63/ES)
 • Technická inspekce - Technická pomoc při plnění povinností vyplývajících z NV č. 176/2008 Sb a NV č. 378/2001 Sb.
 • Technická inspekce - Zpracování analýzy rizik pro strojní zařízení dle ČSN EN ISO 12100

 

PROČ ZVOLIT NÁS?

 • Zakládáme si na vstřícném přístupu k našim klientům.
 • Máme za sebou dlouholeté zkušenosti v oboru zkoušení a certifikace.
 • Disponujeme velkým počtem vlastních zkušebních zařízení.

 

Typy výstupních dokumentů:

  • certifikát - dle NV č. 122/2016 Sb. (směrnice 2014/33/EU); dle NV č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES)
  • inspekční certifikát - vydává inspekční orgán. Existují 2 typy: pro posouzení jednotlivého výrobku nebo pro přezkoušení typu
  • inspekční zpráva

 

Co od vás budeme potřebovat pro úspěšnou certifikaci?

Pro to, abychom celý certifikační proces dovedli do úspěšného konce, budeme od vás potřebovat předložit podklady a dokumentaci dle příslušného NV a směrnice (dle NV č. 122/2016 Sb./směrnice 2014/33/EU; dle NV č. 176/2008 Sb./směrnice 2006/42/ES), v závislosti na typu vašeho výrobku nebo zařízení.