a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických
zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

a

Michal Bauer
vedoucí oborové skupiny 
elektrických zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

bauer@szutest.cz
+420 541 120 621
+420 606 628 340

Zkoušky krytí – IP kódy

V naší akreditované zkušební laboratoři provádíme zkoušky stupně ochrany krytem (krytí–IP kód) podle normy ČSN EN 60529.

IP kód je udáván ve tvaru IPxxab, kde xx je první a druhá charakteristická číslice, a je přídavné písmeno a b je doplňkové písmeno. Obvykle se udává jen ve tvaru IPxx.

Jsme vybaveni pro zkoušky až do výše IP68.

Zkoušky ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles
udávané první charakteristickou číslicí:

IP 0x Nechráněno
IP 1x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm
a větších a před dotykem hřbetem ruky.
IP 2x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm
a větších a před dotykem prstem.
IP 3x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm
a větších a před dotykem nástrojem.
IP 4x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm
a větších a před dotykem drátem.
IP 5x Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
IP 6x Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou charakteristickou číslicí:

IP x0 Nechráněno
IP x1 Svisle kapající.
IP x2 Kapající ve sklonu 15o.
IP x3 Kropení, déšť.
IP x4 Stříkající.
IP x5 Tryskající
IP x6 Intenzivně tryskající.
IP x7 Dočasné ponoření
IP x8 Trvalé ponoření

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných živých částí udávané přídavným písmenem:

A Chráněno před dotykem hřbetem ruky - sonda dotyku je koule
o průměru 50mm.
B Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru
12mm a délky 80mm.
C Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5mm
a délky 100mm.
D Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1mm
a délky 100mm.

Doplňková písmena:

H Zařízení vysokého napětí.
M Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení
v pohybu (např. rotor točivého stroje).
S Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení
v klidu (např. rotor točivého stroje).
W Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami.

Prašná komora

maximální rozměry výrobku: 1700 x 1700 x 2100 mm
maximální hmotnost výrobku: 450 kg
Zkušební komora je vybavena třemi podtlakovými větvemi na zkoušky až tří zařízení současně. Komora je určena pro zkoušky krytem pro stupeň IP 5x (s podtlakem i bez) a IP 6x s podtlakem.

 

foto - prašná komora