ZNAČKA SZÚ

„Získejte silný marketingový nástroj!“ 
„Posilte důvěryhodnost vašich výrobků!“ 
„Odlište se od konkurence!“ 
„Pochlubte se, že vaše výrobky jsou posouzené respektovanou evropskou zkušebnou!“

Pokud máte od SZÚ certifikovaný, posouzený či vyzkoušený výrobek, pak můžete na svých výrobcích a v dokumentaci používat jednu ze značek SZÚ.

Díky této značce vaši zákazníci, klienty či organizace na první pohled uvidí, že váš výrobek splňuje všechna kritéria dle příslušné legislativy, nebo že uvedené parametry byly ověřeny třetí nezávislou stranou a jejich pravdivost je zaručena.

Známka SZÚ se tak stává silným marketingovým nástrojem.

 

Typy značek:

CERTIFIKOVÁNO

 • SZÚ provedl přezkoušení typu výrobku
 • podkladem pro přiznání práva k používání značky je certifikát vystavený v SZÚ
 • certifikace byla zaměřena na bezpečnost výrobku

 

SHODA S NORMOU

 • SZÚ provedl přezkoušení typu výrobku
 • podkladem pro přiznání práva k používání značky je protokol o hodnocení požadavků normy nebo certifikát vystavený SZÚ
 • byly ověřeny všechny relevantní požadavky normy nebo technického předpisu

 

OVĚŘENO

 • SZÚ provedl přezkoušení typu výrobku
 • podkladem pro přiznání práva k používání značky je protokol vystavený v SZÚ
 • ke značce je možné doplnit další informace

 

Pravidla používání

 • Značka je vlastnictvím SZÚ
 • Značka je nepřenosná na další osoby
 • Poskytnutí značky je možné pouze na základě dokumentů vydaných SZÚ
 • Do grafické podoby značky nesmí být žádným způsobem zasahováno
 • Mohou proběhnout namátkové kontroly správného užívání značky
 • Doba platnosti:
  stejná jako je platnost dokumentu SZÚ
  pokud není uvedena v dokumentu, pak je platnost 3 roky
 • registrační poplatek 1 000 Kč bez DPH

  

ZNAČKA SZÚ - kontakt

Ing. Petr Fait

e-mail: tel.: mobil:

fait@szutest.cz
+420 541 120 454
+420 725 870 203

Nechte toto pole prázdné

značka SZU - Prostor pro váš dotaz (pro vaši poptávku)

E-mail:* 
Jména a příjmení 
Firma